เงื่อนไขกติกาและรายละเอียด


1.) ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ได้ให้ทางแอพลืเคชั่นและทางเว็บไซต์ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ์ของทางบริษัทซึ่งบริษัทฯ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะไม่นำไปเปิดเผยที่ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์โดยเคร่งครัด ในกรณี ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุ ดังกล่าวทั้งหมด

2.) สมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของท่านเอง หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลของท่านที่ให้มาเป็นเท็จ ทางระบบจะไม่ขอรับผิดชอบสิทธิ์ประโยชน์ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น

4.) ในการเข้าใช้งานระบบ สมาชิกต้องไม่สร้างความแตกแยกในสังคม หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต

5.) การร่วมเล่นเกมกิจกรรมชิงรางวัล เพื้อลุ้นของรางวัล ต้องตรงตามเงื่อนไข และต้องเข้าร่วมเล่นเกมแต่ละช่วงภายในเวลาที่กำหนด หากตอบคำถามได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดก็มีสิทธิ์รับของรางวัล

6.) ผู้เล่น 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 ชิ้น ต่อการเล่น 1 ครั้ง

7.) ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.) ในการรับของรางวัลผู้เล่นต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการให้ทางบริษัท ซึ่งต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียน มิฉะนั้นทางบริษัทจะถือว่าเป็นโมฆะ

9.) เมื่อชนะการแข่งขันและปรากฏชื่อผู้ชนะพร้อมของรางวัลตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น

10.) บริษัทจะประกาศผู้ได้รับรางวัลทันทีผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น กรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นทางบริษัทถือว่าสละสิทธิ์

11.) สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ app.energy.go.th หรือเบอร์โทร 02-140-6410

**บริษัทแอปเปิลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจกของรางวัลในแอพพลิเคชั่น**