Knowledge
Admin

ก๊าซธรรมชาติมีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังมีก๊าซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซไข่เน่าปนอยู่ด้วยบ้างเป็นส่วนประกอบ ก๊าซไข่เน่ามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ซัลเฟอร์ คือ กำมะถัน) ซึ่งนอกจากเหม็นมากเหมือนไข่เน่าแล้ว ยังเป็นพิษอีกด้วย ปกติเมื่อนำก๊าซธรรมชาติมาเผาจะเผาได้ค่อนข้างสมบูรณ์ คือ สมบูรณ์กว่าการเผาน้ำมันหรือเผาถ่านหิน และไม่ค่อยมีก๊าซพิษออกมา จึงถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างสะอาด ที่มา : สาระน่ารู้เรื่องพลังงานทดแทน “ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV” ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และศูนย์ประชาสัมพันธ์ “รวมพลังหาร 2”

อ่านต่อ...