News
Admin

โดยในเร็ว ๆ นี้ กระทรวงพลังงาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเป็นการภายใน เพื่อจัดทำองค์ประกอบสำคัญของการประมูลให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสูงสุดของประเทศ และเชิญชวนให้มีผู้เข้าร่วมประมูลมากราย สำหรับองค์ประกอบสำคัญที่จะหารือ ได้แก่ 1.ข้อมูลปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่ และปริมาณการผลิตก๊าซ 2.การรื้อถอนแท่นผลิตที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการเก็บ รวมถึงค่าใช้จ่ายการรื้อถอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน และการโอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน (Asset Transfer) 3.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้รับสัมปทานปัจจุบันลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตจนสิ้นสุดอายุสัมปทาน 4.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้ชนะประมูลภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตลงทุน เพื่อรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่มสัญญาใหม่ และ5.หลักการเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติและผู้ซื้อ ทั้งนี้ คาดว่า ภายในเดือนม.ค.ปีหน้า จะสามารถจัดทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล(TOR)เสร็จ และจะสามารถออกประกาศเอกสารเชิญชวนเปิดประมูลได้ในเดือนก.พ.ปีหน้า ซึ่งหากขั้นตอนต่างๆดำเนินการได้เร็วขึ้น อาจทำให้ได้ผู้ชนะการประมูลเร็วขึ้น จากเดิมที่คาดว่าต้องให้เวลาหลังกระบวนการเปิดประมูล 7-8 เดือนถึงจะทราบผลผู้ชนะประมูล ที่มา :: http://www.komchadluek.net/news/economic/305855

อ่านต่อ...
Admin

วันนี้ (1 ธ.ค. 60) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าสักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับโดยภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สักการะพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพลังงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน อาทิ การขับเคลื่อนบูรณาการพลังงานระยะยาว นโยบาย Energy 4.0 และการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ และการบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้จะหมดอายุ เป็นต้นทั้งนี้ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 12 เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2497 จบการศึกษา Bachelor of Science (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Doctor of Science (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจบการศึกษาเคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2523สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ผ่านมาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เคยดำรงตำแหน่ง อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นต้น

อ่านต่อ...
Admin

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) โดยจะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสีย ให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2560 หลังจากนั้นจะสรุปร่างพีดีพีใหม่ ก่อนสรุปและนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือน ม.ค. 2561 พลังงานเร่งรับฟังความเห็นก่อนสรุปพีดีพีปลายปีนี้ จ่อชงเข้า กพช.ช่วง ม.ค. 2561 "ต้องมีการเปิดรับฟังความเห็น ก่อนที่จะสรุปแผนพีดีพี ซึ่งจะเสร็จใน ปีนี้ ตอนนี้ต้องมองว่าทั้งโลกนี้มีการ ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง มองไปข้างหน้า อย่างในที่ประชุมระดับนานาชาติ หลายเวทีก็วิเคราะห์ว่าปี 2573 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมพลังงานแบบก้าวกระโดด ดังนั้นจะต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตที่จะเปลี่ยนไป" พล.อ.อนันตพร กล่าว นอกจากนี้ สำหรับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง รมว.พลังงาน ติดอยู่ในโผรายชื่อที่อาจถูกปรับออกจากตำแหน่งนั้น ส่วนตัว ไม่ทราบว่าตำแหน่งของตัวเองจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรนโยบายด้านพลังงานก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะเปลี่ยนรัฐมนตรี เพราะถือเป็นนโยบายสำคัญในการบริหารประเทศ และมียุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชัดเจน ตั้งแต่ระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงพลังงานยังได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ใหม่ภายใต้ ชื่อ "กระทรวงพลังงาน" เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านพลังงานใหม่ให้กับคนไทยยุค 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่น หน้าที่ ภารกิจ ผลผลิตของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น และยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือร้องเรียน ทั้งผ่านทางแอพพลิเคชั่นโดยตรงหรือเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวประกอบด้วย 5 เมนูหลัก โดยหน้าแรก ได้แก่ Hot Issues เป็นที่รวบรวมข่าวเด่นประเด็นร้อนที่เป็นข่าวของกระทรวง ทั้งราคาน้ำมัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตลาดสินค้าประหยัดพลังงาน และคลังความรู้ เป็นที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางด้านต่างๆ ไว้ ด้านเมนูที่ 2 ข่าวสารของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวของกับท่านผู้บริหารระดับสูง และนโยบายในภาพรวมของกระทรวงพลังงาน เมนูที่ 3 หน่วยงาน คือรวบรวมข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน เมนูที่ 4 กิจกรรม ชิงรางวัลประจำเดือน และเมนูที่ 5 ส่วนของการติดต่อ ร้องเรียน ที่มา :: https://www.posttoday.com/biz/gov/525904

อ่านต่อ...
Admin

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยสู่Digital Thailandนั่นหมายถึงประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงพลังงาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านพลังงาน ใหม่ให้กับคนไทย ยุค 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่นหน้าที่ ภารกิจ ผลผลิตของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือร้องเรียน ทั้งผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงหรือเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละหน่วยงาน ได้อีกหนึ่งช่องทาง นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความพร้อมของกระทรวงพลังงานในการขับเคลื่อนEnergy4.0ว่ามีการปรับกลยุทธ์ เพื่อสร้างมิติใหม่ ให้สอดรับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการปฏิรูปประเทศสู่Digital Thailandด้วยการใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และการพัฒนาแอปพลิเคชันกระทรวงพลังงาน ช่วยให้ประชาชนได้รู้ถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง แม่นยำ และตระหนักในสภาวการณ์พลังงานที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และอัพเดทสถานการณ์ต่างประเทศด้วยดังนั้นแอปพลิเคชั่นใหม่กระทรวงพลังงานนี้จะเข้ามาตอบโจทย์การสื่อสารในวงกว้าง และเป็นอีกกลไกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนและโดดเด่นในการรวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานพลังงานทดแทน การกำกับดูแลความปลอดภัยมาตรฐานเชื้อเพลิง การพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานเป็นช่องทางส่งผ่านข้อความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มา :: http://www.banmuang.co.th/news/economy/95846

อ่านต่อ...
Admin

วันนี้ (15 พ.ย. 60) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมการดำเนินงาน

อ่านต่อ...
Admin

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี และนางสาวนันทิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน มอบโล่ เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชนะ การประกวด พร้อมด้วยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ คุณสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และคุณประทีป คชบัว ศิลปินอิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการตัดสินพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการประกวด วาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน จัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงค์ ซึ่งทุกพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานผ่านศิลปะภาพวาด โดยในปีนี้จัดประกวดในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข" ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายด้วยดี เนื่องจากได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญรูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ล้วนถ่ายทอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่ละผลงานที่ปรากฏบนเวทีการประกวดต่างสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่เข้าร่วมประกวดล้วนมีความรู้และความเข้าใจในความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานในประเทศเป็นอย่างดี กิจกรรมประกวดวาดภาพดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพลังงานต่อสาธารณชนอีกด้วยสำหรับ ผลการประกวด กิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนปีที่ 5 ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ไอริณ เหลืองอ่อน โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาทได้แก่ ด.ช.วัชระ แสนศรี โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหารรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาทได้แก่ ด.ญ.จันทกานต์หาญพิชานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคามนอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทและร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท2. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล โรงเรียนบ้านบึงมนูญ วิทยาคาร จังหวัดชลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายพลวัฒน์ สามิดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ น.ส.ชาลิสา เกียรติศิริ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรีนอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท3. ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 35,000 บาท ได้แก่ นายวรุฒม์ ผ่องภักต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดชลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายเกรียงไกร แก้วสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมนอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท4. ประเภทประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายอภิเดช ศิริบุรี กรุงเทพมหานครรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล45,000 บาท ได้แก่ นายคเชนทร์ พลายบุญ จังหวัดสุพรรณบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาททั้งนี้ กิจกรรมจัดประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป รวม 64 รางวัล โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะทั้งหมด จำนวน 1,120,000 บาท พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดที่ได้รับรางวัล และภาพวาดที่ได้รับการคัดเลือกรวม 100 ผลงาน ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9โดยผลงานทั้งหมด ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 500 ผลงาน ซึ่งจะต้องตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ และต้องเป็นภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจ ในกิจการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการส่งเสริมพลังงานทดแทน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยคัดเลือกผลงานจำนวน 100 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานที่เข้ารอบเพื่อร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและวาดภาพเชิงปฏิบัติการ ประเภทละ 16 ผลงาน รวมเป็น 64 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของการประกวด อาทิ การศึกษาดูงานศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การอบรมและสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ส่วนการตัดสินในรอบที่สอง จะเป็นการตัดสินผลงานรอบสุดท้ายในแต่ละประเภทเพื่อคัดเลือก ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยประเภทละ 10 รางวัลและร่วมจัดแสดงผลงานประเภทละ 3 รางวัล รวมทั้งหมด 64 รางวัล เป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,120,000 บาทที่มา http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/1da0c41b1828540cf5e0b7230667a81d/

อ่านต่อ...