News
Admin

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ศิริ จิระพงษ์พันธ์ บอกว่า ความคืบหน้าของมาตรการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้เอกชนให้ความร่วมมือในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นสต็อกจนส่งผลให้มีราคาต่ำกว่าตลาดโลก ซึ่งช่วง 1 เดือนนี้จะซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มจากปริมาณที่ใช้อยู่อีก 1 แสนตัน เป็น 205,000 ตัน/เดือน โดย 1 แสนตันที่รับซื้อเพิ่ม 50,000 ตันจะนำไปเก็บไว้ในสต็อก และอีกจำนวน 50,000 ตันจะใช้ผลิตไบโอดีเซลเพิ่ม ทำให้กำลังการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 6 ล้านลิตร ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนมาตรการแก้ไขในระยะยาวจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และปัจจัยต่างๆอีกครั้งหนึ่ง ที่มา :: http://www.nationtv.tv/main/content/378589653/

อ่านต่อ...
Admin

โดยในเร็ว ๆ นี้ กระทรวงพลังงาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเป็นการภายใน เพื่อจัดทำองค์ประกอบสำคัญของการประมูลให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสูงสุดของประเทศ และเชิญชวนให้มีผู้เข้าร่วมประมูลมากราย สำหรับองค์ประกอบสำคัญที่จะหารือ ได้แก่ 1.ข้อมูลปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่ และปริมาณการผลิตก๊าซ 2.การรื้อถอนแท่นผลิตที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการเก็บ รวมถึงค่าใช้จ่ายการรื้อถอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน และการโอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน (Asset Transfer) 3.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้รับสัมปทานปัจจุบันลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตจนสิ้นสุดอายุสัมปทาน 4.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้ชนะประมูลภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตลงทุน เพื่อรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่มสัญญาใหม่ และ5.หลักการเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติและผู้ซื้อ ทั้งนี้ คาดว่า ภายในเดือนม.ค.ปีหน้า จะสามารถจัดทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล(TOR)เสร็จ และจะสามารถออกประกาศเอกสารเชิญชวนเปิดประมูลได้ในเดือนก.พ.ปีหน้า ซึ่งหากขั้นตอนต่างๆดำเนินการได้เร็วขึ้น อาจทำให้ได้ผู้ชนะการประมูลเร็วขึ้น จากเดิมที่คาดว่าต้องให้เวลาหลังกระบวนการเปิดประมูล 7-8 เดือนถึงจะทราบผลผู้ชนะประมูล ที่มา :: http://www.komchadluek.net/news/economic/305855

อ่านต่อ...
Admin

วันนี้ (1 ธ.ค. 60) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าสักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับโดยภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สักการะพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพลังงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน อาทิ การขับเคลื่อนบูรณาการพลังงานระยะยาว นโยบาย Energy 4.0 และการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ และการบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้จะหมดอายุ เป็นต้นทั้งนี้ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 12 เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2497 จบการศึกษา Bachelor of Science (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Doctor of Science (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจบการศึกษาเคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2523สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ผ่านมาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เคยดำรงตำแหน่ง อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นต้น

อ่านต่อ...
Admin

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) โดยจะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสีย ให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2560 หลังจากนั้นจะสรุปร่างพีดีพีใหม่ ก่อนสรุปและนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือน ม.ค. 2561 พลังงานเร่งรับฟังความเห็นก่อนสรุปพีดีพีปลายปีนี้ จ่อชงเข้า กพช.ช่วง ม.ค. 2561 "ต้องมีการเปิดรับฟังความเห็น ก่อนที่จะสรุปแผนพีดีพี ซึ่งจะเสร็จใน ปีนี้ ตอนนี้ต้องมองว่าทั้งโลกนี้มีการ ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง มองไปข้างหน้า อย่างในที่ประชุมระดับนานาชาติ หลายเวทีก็วิเคราะห์ว่าปี 2573 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมพลังงานแบบก้าวกระโดด ดังนั้นจะต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตที่จะเปลี่ยนไป" พล.อ.อนันตพร กล่าว นอกจากนี้ สำหรับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง รมว.พลังงาน ติดอยู่ในโผรายชื่อที่อาจถูกปรับออกจากตำแหน่งนั้น ส่วนตัว ไม่ทราบว่าตำแหน่งของตัวเองจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรนโยบายด้านพลังงานก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะเปลี่ยนรัฐมนตรี เพราะถือเป็นนโยบายสำคัญในการบริหารประเทศ และมียุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชัดเจน ตั้งแต่ระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงพลังงานยังได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ใหม่ภายใต้ ชื่อ "กระทรวงพลังงาน" เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านพลังงานใหม่ให้กับคนไทยยุค 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่น หน้าที่ ภารกิจ ผลผลิตของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น และยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือร้องเรียน ทั้งผ่านทางแอพพลิเคชั่นโดยตรงหรือเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวประกอบด้วย 5 เมนูหลัก โดยหน้าแรก ได้แก่ Hot Issues เป็นที่รวบรวมข่าวเด่นประเด็นร้อนที่เป็นข่าวของกระทรวง ทั้งราคาน้ำมัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตลาดสินค้าประหยัดพลังงาน และคลังความรู้ เป็นที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางด้านต่างๆ ไว้ ด้านเมนูที่ 2 ข่าวสารของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวของกับท่านผู้บริหารระดับสูง และนโยบายในภาพรวมของกระทรวงพลังงาน เมนูที่ 3 หน่วยงาน คือรวบรวมข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน เมนูที่ 4 กิจกรรม ชิงรางวัลประจำเดือน และเมนูที่ 5 ส่วนของการติดต่อ ร้องเรียน ที่มา :: https://www.posttoday.com/biz/gov/525904

อ่านต่อ...
Admin

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยสู่Digital Thailandนั่นหมายถึงประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงพลังงาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านพลังงาน ใหม่ให้กับคนไทย ยุค 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่นหน้าที่ ภารกิจ ผลผลิตของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือร้องเรียน ทั้งผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงหรือเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละหน่วยงาน ได้อีกหนึ่งช่องทาง นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความพร้อมของกระทรวงพลังงานในการขับเคลื่อนEnergy4.0ว่ามีการปรับกลยุทธ์ เพื่อสร้างมิติใหม่ ให้สอดรับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการปฏิรูปประเทศสู่Digital Thailandด้วยการใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และการพัฒนาแอปพลิเคชันกระทรวงพลังงาน ช่วยให้ประชาชนได้รู้ถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง แม่นยำ และตระหนักในสภาวการณ์พลังงานที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และอัพเดทสถานการณ์ต่างประเทศด้วยดังนั้นแอปพลิเคชั่นใหม่กระทรวงพลังงานนี้จะเข้ามาตอบโจทย์การสื่อสารในวงกว้าง และเป็นอีกกลไกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนและโดดเด่นในการรวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานพลังงานทดแทน การกำกับดูแลความปลอดภัยมาตรฐานเชื้อเพลิง การพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานเป็นช่องทางส่งผ่านข้อความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มา :: http://www.banmuang.co.th/news/economy/95846

อ่านต่อ...
Admin

วันนี้ (15 พ.ย. 60) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมการดำเนินงาน

อ่านต่อ...