News
Admin

วันนี้ (27 ต.ค.2560) นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน (ปพน.) เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจของ ชธ. โดย ปพน.ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ ชธ. ที่ควรให้ความสำคัญกับภารกิจเร่งด่วนและจำเป็น ที่หน่วยงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสัมปทานสิ้นสุด ซึ่งควรจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินการเกี่ยวการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของ ชธ. เป็นไปอย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านต่อ...
Admin

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีสักการะพระพรหมทั้ง 4 ทิศ ณ บริเวณศาลพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

อ่านต่อ...
Admin

รายงานบรรยากาศการอำลาเกษียณอายุของนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ที่จะส่ง “ไม้ต่อ” ให้กับนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ โดยงานเร่งด่วนด้านพลังงานที่นายธรรมยศ จะต้องสานต่อ คือ เปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุในปี 2465-2566 คือ แหล่งบงกชและเอราวัณโดยนายธรรมยศกล่าวว่า ในช่วงที่นายอารีพงศ์อยู่ในตำแหน่งได้วางรากฐานการดูแลพลังงานแบบบูรณาการ มีการเชื่อมโยงแผนพลังงานสำคัญๆ ต่างๆ เช่น แผนน้ำมัน แผนก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ สำหรับการเปิดประมูลแหล่งบงกช และเอราวัณ นั้น คาดว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดำเนินการประกาศเงื่อนไขการประมูล (TOR) ภายในปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้านปิโตรเลียม ส่วนจะสามารถประกาศผลประมูลได้ภายในเดือนเมษายนปี 2561 ได้หรือไม่ จะต้องรอดูสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ รอบด้านก่อนทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดทำหนังสือ “ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ข้าราชการมืออาชีพ จากคลังถึงพลังงาน” เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วยที่มา https://www.prachachat.net/economy/news-47539

อ่านต่อ...
Admin

ปัจจุบันขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะในศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้ประมาณ 500 ตันต่อวัน โดยเป็นการคัดแยกทั้งขยะเก่า 1,000 ตันต่อวัน เพื่อป้อนเชื้อเพลิง RDF เข้าสู่โรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และได้รับการสนับสนุนรับซื้อ ไฟฟ้าจากขยะชุมชนอัตราพิเศษในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า 20 ปีที่ได้เริ่ม เดินเครื่องและสามารถขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "ศูนย์ฯ มีการรวบรวมขยะชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และส่วนหนึ่งนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF มาผลิตไฟฟ้า ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการขยะ นับเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ และปัญหาการจัดหาพื้นที่ฝังกลบ โดยควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ไข ปัญหาขยะได้เป็นอย่างดี" นายอารีพงศ์กล่าว

อ่านต่อ...
Admin

การเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก บี5 มาเป็นบี7 (มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560) ส่งผลให้มีการใช้ บี 100 เพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านลิตร/วัน (สัดส่วนการผสม 5-7% เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559) เป็น 4.0 ล้านลิตร/วัน (สัดส่วนการผสม 6.5-7% เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560) คิดเป็นปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านลิตร/วัน (ประมาณ 58 ล้านลิตร) เพื่อดูดซับปริมาณ CPO ส่วนเกินในตลาดปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงาน ประชุมหารือกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ทำให้มีการเก็บสต็อกไบโอดีเซล จากเดิมเก็บอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านลิตร (ข้อมูล ณ ต้นเดือนมิถุนายน) และคาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ เก็บได้ประมาณ 80 ล้านลิตร และจะพยายามผลักดันให้ได้ 100 ล้านลิตร ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งช่วยดูดซับปาล์มน้ำมันที่ล้นอยู่ประมาณ 30 % การดำเนินงานดังกล่าวน่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาปาล์มน้ำมันที่ล้นตลาดในขณะนี้ไปได้ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงด้านพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเชื่อว่าพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่จะช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาว และเพื่อเป็นการแก้ปัญหา CPO ล้นตลาดในระยะยาว ซึ่งฤดูกาลผลผลิตปาล์มน้ำมันจะสูงในช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคม ของทุกปี และจะลดลงเรื่อยๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากกระทรวงพลังงาน จำเป็นต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน เช่น การบริหารจัดการวัตถุดิบทั้งระบบ Supply Chain ตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ จนถึงการจำหน่าย การกำกับหรือควบคุมจำนวนโรงสกัดให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ของประเทศ หรือการพัฒนาตามศักยภาพผู้ผลิต (CPO และน้ำมันพืช) ให้สามารถแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้ เป็นต้น

อ่านต่อ...
Admin

เนื่องจากมีหลายสมมุติฐานไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะความล่าช้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ 800 เมกะวัตต์ ที่ต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย“การประชุมครั้งนี้ เป็นการ Kick Off ว่าจะต้องปรับแผนในจุดใดบ้าง พร้อมมอบการบ้านให้แต่ละหน่วยงาน และกำหนดกรอบเวลาติดตามงาน เพื่อจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)พิจารณาในช่วงปลายปีนี้” นายอารีพงศ์ กล่าวส่วนที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงพลังงานปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 40% นั้น กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มสัดส่วนอย่างไร จากปัจจุบัน แผนเออีดีพี กำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าไว้ที่ 20% หรืออยู่ที่ 1.95 หมื่นเมกะวัตต์(รวมพลังงานน้ำขนาดใหญ่) และการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบของความร้อน อยู่ที่ 25,088 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบเชื้อเพลิงชีวภาพ อยู่ที่ 8,712.43 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบขณะที่การลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จำนวน 2,000 เมกะวัตต์ จะต้องบรรจุอยู่ภาพใหญ่ของแผนผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะต้องเป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้กฟผ.เป็นให้เอกชนนำไปต่อยอดการลงทุนเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงไปกว่าที่กฟผ.ลงทุน และการลงทุนของกฟผ.จะไม่ต้องกระทบต่อเอกชน

อ่านต่อ...