News
Admin

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2015) เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ได้ 40% ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และติดตามเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนพลังงานทดแทนลดลง ซึ่งปัจจุบันการผลิตไฟจากพลังงานทดแทนตามแผนพีดีพี ในช่วง 2 ปีกว่ามีสัญญาผูกพันแล้วถึง 9,000 กว่าเมกะวัตต์ จากกำลังผลิตที่วางไว้สิ้นสุดแผนปี 2579 ที่ 1.96 หมื่นเมกะวัตต์

อ่านต่อ...
Admin

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงพลังงานวันนี้ได้หารือถึงคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการจัดทำอีไอเอ (รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) และอีเอชไอเอ (รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ใหม่ โดยเรื่องนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องไปหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ว่าจะดำเนินการอย่างไร หากเป็นไปตามที่ กฟผ.คาด คือ ล่าช้าไปอีก 2 ปีครึ่ง การจัดการด้านความมั่นคงด้านไฟฟ้าภาคใต้จะจัดการอย่างไร และหากผลกระทบการคัดค้านส่งผลต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา 2,000 เมกะวัตต์ด้วย จะกระทบภาพรวมแล้ว ทางออกเป็นอย่างไร ต้องสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี ) ทดแทนมากน้อยแค่ไหน ต้นทุนเพิ่มกระทบประชาชนอย่างไร จะใช้พลังงานทดแทนตามข้อเสนอคณะกรรมการไตรภาคีอย่างไร โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไปทำรายงาน เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งต่อไป"ได้ให้ สนพ.ศึกษาผลกระทบและปรับแผนรองรับแผน 2 แผน 3 ทำอย่างไร หากโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ โดนต่อต้านและต้องเลื่อนแผนออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งกรณีแอลเอ็นจี ก็น่าเป็นห่วง เพราะต้องสร้างท่อไปรับก๊าซจากเรือขนส่งในทะเลเช่นกัน ก็กระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการก่อสร้างสายส่งไปภาคใต้ กฟผ.ก็ลงทุนอยู่แล้ว ลงทุนนับแสนล้านบาท แต่ไฟฟ้าก็ยังไม่เพียงพอและมีความเสี่ยง ซึ่งต้องดูภาพรวมทั้งหมด" นายอารีพงศ์ กล่าวส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าคงต้องปรับแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี (พีดีพี 2015) จากความล่าช้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินและให้ปรับเพิ่มพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วนร้อยละ 40 ว่า เรื่องปรับแผนพีดีพี 2015 คงต้องดูทั้งหมด ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ราคาพลังงาน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงฯ สนับสนุนพลังงานทดแทนอย่างหลากหลายแบบและต่อเนื่อง ซึ่งการใช้พลังงานทดแทนได้ดูทุกด้าน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพืชพลังงาน ปัจจุบันเชื้อเพลิงชีวมวลก็ไม่เพียงพอ ที่สำคัญต้องดูด้วย

อ่านต่อ...
Admin

]ผู้สื่อรายงานว่า ในวันนี้ นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน หลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ยกเลิกผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากขณะที่ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเตรียมนำเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดระบบ Ultra -Supercritical หรือ USC มาใช้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะแห่งใหม่ ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที่กำลังหมดอายุการใช้งานด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย และเชื่อว่าทิศทางการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินของโลกในอนาคตยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติลงเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศด้านนายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จีอี ประเทศไทยและลาว ผู้ผลิตเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด กล่าวว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินรุ่นใหม่ จะใช้ระบบ USC ซึ่งทำให้การปล่อยมลพิษลดลงและมีต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำ และยังมีค่าประสิทธิภาพสูงถึง 47.5% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ระดับ 34% โดยบริษัท จีอี ยังมีเป้าพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้สูง 50% ให้ได้ในเร็วๆนี้ เพื่อช่วยให้การผลิตไฟฟ้ามีความเสถียรภาพมากขึ้น และมีราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

อ่านต่อ...
Admin

ที่ทำเนียบรัฐบาล - พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติแต่งตั้ง นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไปครม.แต่งตั้งลขาธิการป.ป.ส. ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ รัตนานุกูลที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ตั้ง"พล.อ.ทวีป" นั่งเลขาฯสมช. ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลเอก ทวีป เนตรนิยม ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะบังคับบัญชาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงกลาโหม ได้ตกลงยินยอมด้วยแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ทวีป เนตรนิยม ให้เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไปตั้งอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ดำรงตำแหน่งปลัด กท.เกษตร ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรับโอน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ครม.ย้าย"อารีพงศ์"นั่งปลัดกระทรวงพลังงาน ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอรับโอน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป โอนย้ายรองปลัด มท.เป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอรับโอน นายไมตรี อินทุสุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ครม.เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง พลเอก ประสาท สุขเกษตร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1. นางมยุรา กุสุมภ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2. นายกิตติศักดิ์ กลับดี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.วีรชน เผยว่าครม. อนุมัติผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลำดับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วย ดังนี้ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ตั้งรักษาราชการแทน รมว.ต่างประเทศ ครม.มีมติอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 1. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรมว.สธ. ครม.มีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

อ่านต่อ...
Admin

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน” เงินรางวัลกว่า 50,000 บาท โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน มอบโล่ เงินรางวัล ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการลดการใช้พลังงานในกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน ปัจจุบันมีการดำเนินงานส่งเสริมไปแล้วประมาณ 188 กลุ่ม ทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานมากกว่า 5 ล้านบาท/ปี และเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์พร้อมกับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิตได้ และยังเพื่อสร้างโอกาสการขยายผลทางตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน ทั้งในแง่ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่ห่วงใยในการใช้พลังงานและทรัพยากรของโลก ทั้งนี้ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด จะถูกนำไปใช้งานบนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพลังงาน ที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการแปรรูป โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ฯ จะต้องสามารถลดการใช้พลังงานหรือประหยัดเงินค่าพลังงาน จากเดิมลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือสามารถลดระยะเวลาการแปรรูป จากเดิมลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานฟอสซิล ซึ่งการประกวดตราสัญลักษณ์ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมส่งผลงานกว่า 74 ผลงาน โดยตราสัญลักษณ์ต้องสามารถสื่อความหมายตามหัวข้อ “สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สวยงาม จดจำง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับ LOGO กระทรวงพลังงาน”ผลงานที่ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน”ชื่อผลงานการประกวด Reduce Nergy โดย นางสาวธัญชนก ศิรนันทสกุลแนวความคิดReduce คือการลด Nergy มาจากคำว่า Energy โดยการตัด E หน้า Energy ออก เพื่อไม่ให้มีคำอ่านที่นำหน้าว่า End (สิ้นสุด) ของพลังงานซ่อนอยู่ในส่วนของการออกแบบได้นำสัญลักษณ์กระทรวงพลังงานมาดัดแปลง เพื่อให้ โลโก้มีกลิ่นอายไม่หลุดจากความเป็นกระทรวงพลังงาน ซึ่งนำมาใช้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ชุมชนมาผสมผสานกับพลังงานสีเขียวในลักษณะห้อมล้อมกัน หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นในการตัดลดทอนการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตแปรรูปทั้งนี้ ผลงาน Reduce Nergy โดย นางสาวธัญชนก ศิรนันทสกุล ที่ชนะการประกวด จะถูกนำไปใช้งานบนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพลังงาน และจัดแสดงในงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน” 4 จังหวัด ในทั่วทุกภูมิภาค โดยภายในงานจะมีการแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ที่ใช้ได้ผลแล้วจริง เหมาะสมตามบริบทของแต่ละภูมิภาค เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาของผู้สนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านพลังงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 : วันที่ 5-7 กรกฏาคม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 : วันที่ 19-21 กรกฎาคม ณ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 : วันที่ 2-4 สิงหาคม ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และครั้งที่ 4 : วันที่ 16-18 สิงหาคม ณ จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ...
Admin

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายรัฐกับพลังงาน 4.0 จัดโดย IEEE Power & Energy Society Thailand ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...