News
Admin

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การออกร่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล (TOR) แหล่งปิโตรเลียมบงกช และเอราวัณ ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 65-66 นั้นจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนส.ค.นี้ และคาดว่าจะได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลภายในเดือนก.พ.61 หลังวันนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และพ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม มีผลบังคับใช้แล้วหลังจากนี้กรมฯจะเร่งดำเนินการตามแผนที่แจ้งไว้ คือ เตรียมส่งกฎหมายรอง เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้การจัดทำกฎหมายรองที่เกี่ยวกับระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) และค่าภาคหลวง เสร็จแล้ว 4 ฉบับ ส่วนกฎหมายรองที่เหลือเกี่ยวกับระบบ PSC อีก 2 ฉบับ คาดว่าจะทยอยนำเสนอครม.และคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้อนึ่ง ปัจจุบันแหล่งผลิตปิโตรเลียมบงกช มีบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เป็นผู้ดำเนินการ (operator) และแหล่งเอราวัณ มีกลุ่มเชฟรอน เป็นผู้ดำเนินการ โดยการผลิตปิโตรเลียมจากทั้ง 2 แหล่งมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 2,160 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน คิดเป็น 2 ใน 3 ของกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

อ่านต่อ...
Admin

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้กำหนดหัวข้อ ประชุมภายใต้ธีม “Towards Smart Regulation” เป็นธีมหลัก ในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรกำกับดูแลภาคพลังงานอาเซียน หรือ ASEAN Energy Regulators’ Network (AERN) ซึ่งประกอบด้วย องค์กรกำกับดูแลภาคพลังงาน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการหารือ แลกเปลี่ยน ภายใต้ 4 หัวเรื่องหลัก ประกอบด้วย การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) การพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้มีความเสถียร (Firm Renewable Energy) และการพัฒนา Smart Grid และ Smart City เพื่อต่อยอดนโยบาย Thailand 4.0 และ Energy 4.0

อ่านต่อ...
Admin

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคม ชาวบ้าน บนเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้เรียกร้องให้ พพ.เข้ามาปรับปรุงแก้ไขอาคารโซลาร์เซลล์ ที่ก่อสร้างภายในเกาะลิบง ซึ่งมีการปล่อยทิ้งจนชำรุด ใช้การไม่ได้ และต้องการให้ พพ. เข้ามาซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์ดังกล่าวนั้นทั้งนี้ พพ. ขอชี้แจงว่า โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนเกาะลิบง พพ.ไม่ได้มีการละเลย หรือปล่อยให้มีการชำรุดก่อนการส่งมอบ โดย พพ. ได้มีหนังสือบันทึกส่งมอบทรัพย์สินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง (อบต.เกาะลิบง) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และได้ระบุในบันทึกการส่งมอบชัดเจนว่า ทาง อบต.เกาะลิบงซึ่งเป็นผู้รับมอบต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมด และในขณะที่ส่งมอบนั้น ทรัพย์สินต่างๆ ในโครงการได้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานสำหรับข้อเรียกร้องให้ พพ.กลับไปซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนเกาะลิบง ขอให้ อบต. เกาะลิบงประสานมายัง พพ. เพื่อ พพ.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ เดินทางไปสำรวจและให้คำปรึกษาในเชิงเทคนิคว่าต้องมีการซ่อมบำรุงหรือแก้ไขในจุดใดก่อน เพื่อ อบต.เกาะลิบงจะได้จัดตั้งงบประมาณมาดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ...
Admin

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงการคลัง จัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้งดีเซลและเบนซิน เฉลี่ย 20 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลวันที่ 9 พ.ย. นี้ ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา จะไม่ส่งผลให้ประชาชนมีภาระเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันขายปลีกจะไม่ปรับขึ้นนอกจากนี้ พบว่า ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลง ทำให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดให้กับประชาชนได้โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศปรับราคาทุกชนิด ทั้งกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น น้ำมันอี 85 คงราคาเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 5.00 นาฬิกา วันที่ 9 พ.ย.นี้นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต โดยใช้วิธีการดึงค่าการตลาดจากบริษัทน้ำมันส่งเงินเข้าคลังโดยตรง ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งแตกต่างจากปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในทุกครั้งที่ผ่านมา ที่ใช้วิธีสลับเงินเรียกเก็บกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปทดแทนด้านนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง ทำให้คนไทยใช้น้ำมันในราคาถูกเกินไป และส่งผลให้ยอดการใช้น้ำมันของประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้น การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตจะส่งผลดีต่อภาพรวมการใช้น้ำมันในประเทศ ทำให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้น้ำมันสำหรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันใหม่ ที่ประกาศปรับล่าสุดวันที่ 9 พ.ย.2559 เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน95 อยู่ที่ 6.50 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 5.85 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 อยู่ที่5.85 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์E20 อยู่ที่ 5.20 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์E 85 อยู่ที่ 0.975 บาทต่อลิตร และดีเซล อยู่ที่ 5.85 บาทต่อลิตรส่วนราคาขายปลีกน้ำมันของ ปตท. และบางจาก วันที่ 9 พ.ย.นี้ ราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่ 32.36 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล 95 อยู่ที่ 25.25 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล 91อยู่ที่ 24.98 บาทต่อลิตร E20 อยู่ที่ 22.74 บาทต่อลิตร E85 อยู่ที่ 18.39 บาทต่อลิตร และ ดีเซล อยู่ที่ 23.99 บาทต่อลิตร

อ่านต่อ...
Admin

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กล่าวว่าในเร็วๆนี้ ธพ.จะเสนอให้ กบง. พิจารณาการเพิ่มส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์อี 20 กับแก๊สโซฮอล์อี 10 ให้เพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจผู้บริโภคมาใช้อี 20 เนื่องจากพบว่าปริมาณรถยนต์ที่สามารถใช้ อี 20 ได้มีสูงถึง 2.7 ล้านคัน แต่การใช้อี 20 ของรถยนต์กลุ่มดังกล่าวยังต่ำมากเฉลี่ยเพียง 5 ล้านลิตรต่อวัน และจะเสนอให้มีการกำหนดราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เท่ากับแก๊สโซฮอล์ 91 ภายในปีนี้ควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะเป็นกลไกการตลาดในการให้ผู้ค้าเลือกที่จะยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ล่าสุด บริษัทซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ก็แจ้งให้ ธพ.ทราบว่าพร้อมยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ในปีนี้ และยังมีปั๊มน้ำมันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บางส่วนจะทยอยยกเลิกจำหน่ายตามไปด้วย.

อ่านต่อ...
Admin

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า กกพ. ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งหมด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยเป็นเรื่องที่ได้พิจารณาต่อจากมติที่ประชุม กพช. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และปริมาณสายส่งที่รับได้ ได้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ ซึ่ง กพช. ได้เห็นชอบให้แบ่งปริมาณรับซื้อเป็น 2 ช่วง ปริมาณ 800 เมกะวัตต์ จะเปิดประกาศรับซื้อรอบแรก สำหรับพื้นที่ที่มีสายส่งอยู่แล้ว เปิดประกาศในเว็บไซต์ กกพ. ปริมาณ 600 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นพื้นที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 200 เมกะวัตต์ และพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 400 เมกะวัตต์ โดยต้องยื่นข้อเสนอในระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน นี้ และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในเดือนกันยายน 2559 ส่วนอีก 200 เมกะวัตต์ จะประกาศรับซื้อในต้นปี 2559 เป็นการรับซื้อหลังจากการขยายสายส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่บางส่วนของภาคใต้ กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบภายในประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2561 โดยโครงการนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 2 คณะ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนอีกคณะจะทำหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมยืนยันว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์จะไม่ใช้วิธีการเปิดประมูล หรือการจับฉลาก แต่จะมีกลไกในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนต่อผู้มายื่นข้อเสนอ

อ่านต่อ...