News
Admin

กรมธุรกิจพลังงาน เลิกแนวคิดห้ามจำหน่ายแก๊สโซฮอล์91ในประเทศแล้ว ระบุไม่มั่นใจปริมาณการผลิตเอทานอล หลังพบผู้ประกอบการนำโมลาสออกขายต่างประเทศ เมินนโยบายสนับสนุนเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศ พพ.เตรียมเรียกโรงงานเอทานอลหารือสัปดาห์หน้า ขณะธพ.จ่อออกมาตรการรองรับปัญหาเอทานอลน้อยช่วงหลังเม.ย.นี้นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ธพ.ยกเลิกแนวคิดการออก “ประกาศเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ในประเทศ” หลังพบว่าปริมาณเอทานอลที่จะนำมาผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ต่างๆ เกิดปัญหาปริมาณการผลิตไม่แน่นอน เนื่องจากผู้ค้าเอทานอลหันไปส่งออกวัตถุดิบกากน้ำตาล(โมลาส)ไปต่างประเทศ เพราะได้ราคาดีกว่า โดยไม่สนใจนโยบายรัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดการใช้เอทานอลในประเทศมากขึ้น ดังนั้นหาก ธพ. ยกเลิกจำหน่ายโซฮอล์91 จริง คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันของประชาชน เพราะผู้บริโภคจะหันไปใช้แก๊สโซฮอล์อี 20 มากขึ้น ซึ่งต้องมีการใช้เอทานอลมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เตรียมจะนัดหารือกับผู้ประกอบการเอทานอลในสัปดาห์หน้า เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาปริมาณเอทานอลในอนาคต และกรม ธพ. เตรียมหามาตรการรองรับปัญหาในช่วงสิ้นเดือนเม.ย. 2560 นี้เช่นกัน เนื่องจากเป็นช่วงหมดฤดูหีบอ้อย ปริมาณโมลาสจะน้อยลง  ทั้งนี้คาดว่าความต้องการใช้เอทานอลของไทยทั้งปี 2560 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ล้านลิตรต่อวัน แม้กำลังการผลิตเอทานอลรวมอยู่ที่ 5.5 ล้านลิตรต่อวัน แต่การผลิตจริงจะประสบปัญหาหากขาดวัตถุดิบโมลาส เพราะปัจจุบันการผลิตเอทานอลจากโมลาสมีเพียง 3.1 ล้านลิตรต่อวันเท่านั้น แต่เป็นจังหวะดีที่โรงงานเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังเปิดใหม่ 2 โรงและโรงงานเอทานอลของบริษัทมิตรผลได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้น ทำให้มีปริมาณเอทานอลจากมันสำปะหลังมาเสริมระบบได้อีก 6.3 แสนลิตรต่อวัน“เดิมที กรมฯ เตรียมจะออกประกาศยกเลิกจำหน่ายโซฮอล์ 91 ในต้นปี 2560 นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต้นปี 2561 แต่พบว่า เอทานอลประสบปัญหาขาดแคลนเมื่อปลายปี 2559 กรมฯจึงยกเลิกแนวคิดจะออกประกาศออกไป เพื่อติดตามสถานการณ์เอทานอลให้เกิดความมั่นใจต่อการผลิตก่อน”นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ธพ.จะยังคงใช้มาตรการด้านราคาเป็นกลไกให้เกิดการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ในประเทศต่อไป แทนการออกกฎหมาย โดยขณะนี้ได้ขยับราคาแก๊สโซฮอล์91 และโซฮอล์95 ให้มีราคาใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคหันไปใช้โซฮอล์95 จนนำไปสู่การยกเลิกจำหน่ายโซฮอล์91 ในที่สุด ซึ่งราคาโซฮอล์91 ปัจจุบันอยู่ที่ 26.28 บาทต่อลิตร ส่วนโซฮอล์95 อยู่ที่ 26.55 บาทต่อลิตร และมาตรการต่อไปคือ การเพิ่มการใช้โซฮอล์อี 20 แทนการใช้โซฮอล์ 95 ด้วยการเพิ่มส่วนต่างราคาของโซฮอล์อี 20 และโซฮอล์ 91 ให้ต่างกันมากกว่า 5%   ทั้งนี้มาตรการดันราคาโซฮอล์95 ให้ใกล้เคียงโซฮอล์91 ดังกล่าว เริ่มเห็นผลแล้ว โดยไตรมาสแรกของปี 2560 พบว่ายอดใช้โซฮอล์91 ปรับลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 10.7 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ยอดใช้โซฮอล์95 ปรับสูงขึ้น 9.1% มาอยู่ที่ 11.3 ล้านลิตรต่อวัน และแนวโน้มการใช้โซฮอล์91 จะปรับลดลง 10% ต่อเดือน ดังนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกราคาจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการยกเลิกจำหน่ายโซฮอล์91 ต่อไปสำหรับยอดการใช้น้ำมันช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยกลุ่มน้ำมันเบนซินใช้เพิ่มขึ้น 3.1% มาอยู่ที่ 29.1 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นมากสุดในแก๊สโซฮอล์อี 85 ที่เพิ่มถึง 20.7% มาอยู่ที่ 1 ล้านลิตรต่อวัน เพราะรถยนต์ผลิตใหม่รองรับแก๊สโซฮอล์อี 85 เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนการใช้น้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 1.3% มาอยู่ที่ 65.3 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณรถยนต์ดีเซลมีเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีก่อนด้านการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG) พบว่าปรับลดลง 2.1% มาอยู่ที่ 16.1 ล้านกิโลกรัมต่อวัน โดยเป็นการลดลงในภาคครัวเรือน 0.7% มาอยู่ที่ 5.8 ล้านกิโลกรัมต่อวัน,ภาคขนส่งลดลง8.9% มาอยู่ที่ 3.8 ล้านกิโลกรัมต่อวัน, ภาคปิโตรเคมีลดลง 0.4% มาอยู่ที่ 4.7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ยกเว้นภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น 4.1% มาอยู่ที่ 1.8 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เพราะรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ LPG ในการผลิตสินค้าเป็นหลัก ขณะที่ยอดการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) ลดลง 14.3% เฉลี่ยอยู่ที่ 7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

อ่านต่อ...